Chào mừng bạn đến kho tài liệu độc quyền của chúng tôi

Mẫu nội quy lao động mới, nội quy lao động năm 2021

Mẫu nội quy lao động mới, mẫu nội quy lao động năm 2021, … là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên Google.

Vậy, mẫu nội quy lao động có hay không ? thì câu trả lời đó là mẫu nội quy lao động theo quy định của pháp luật thì không có. Bộ luật lao động năm 2019 và nghị định 145/2020 chỉ quy định và quy định chi tiết nội dung của nội quy lao động, từ đó doanh nghiệp làm căn cứ để xây dựng cho phù hợp.

Tuy nhiên, nghị định 145/2020 quy định chi tiết nội dung của nội quy lao động có nhiều điểm mới mà nội quy lao động những năm trước không có, chưa đề cập. Hơn thế nữa quy định, hướng dẫn mới về nội quy lao động cũng rất phức tạp và khó hiểu, phải tìm hiểu và tham khảo nhiều tài liệu liên quan để làm rõ và xây dựng.

Sau đây là nội dung của nội quy lao động theo quy định của nghị định 145/2020:

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:

  1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
  2. Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
  3. An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
  4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định này;
  5. Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
  6. Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
  7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động; quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
  8. Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
  9. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động”

Qua nội dung trên thì chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nội quy lao động năm 2021 không dễ chút nào ? Đòi hỏi người xây dựng phải có kiến thức sâu, kinh nghiệm tổng thể, am hiểu pháp luật lao động, … thì mới có thể xây dựng được nội quy lao động để áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Chỉ còn vài ngày nữa là bộ luật lao động năm 2019 đã có hiệu lực, doanh nghiệp phải có nội quy lao động để áp dụng và xử lý các hành vi có thể xảy ra trong doanh nghiệp.

Hơn thế nữa căn cứ điều 18 nghị định 28/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động đối với hành vi doanh nghiệp không có nội quy lao động bằng văn bản lên đến 10.000.000đ.

Quả thật việc xây dựng nội quy lao động năm 2021 là một thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp, đặc biệt những người làm công tác nhân sự.

Nếu Bạn muốn nắm chắc quy định của pháp luật và thực hiện việc xây dựng nội quy lao động năm 2021 một cách bài bản và chuyên nghiệp thì hãy tham khảo TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Cảm ơn các Bạn đã đọc bài viết này.

Bài và ảnh

TRẦN CÔNG VINH.       

Share: