Vậy, trong Nội quy lao động mới phải có những nội dung mới nào ?

1. Đòi hỏi nội quy lao động mới cần phải có một chương riêng quy định về: BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC.

Nghĩa là chúng ta phải có định nghĩa về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phải quy định những hành vi nào được gọi là hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, những biện pháp cụ thể để phòng, chống và trình tự, thủ tục xử lý khi có phát sinh hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ...

2. Đòi hỏi nội quy lao động mới phải cụ thể những hành vi quấy rối tình dục nào tại nơi làm việc mà Người sử dụng lao động có quyền SA THẢI người lao động.

3. Đòi hỏi nội quy lao động mới cần quy định thêm điều khoản về TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA LÀM VIỆC KHÁC, ... Đặc biệt, phải quy định cụ thể vào trong nội quy những lý do vì sản xuất, kinh doanh nào thì người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động qua làm việc khác.

4. Đòi hỏi nội quy lao động mới cần quy định thêm điều khoản về THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG vào trong nội quy lao động để làm cơ sở xử lý kỷ luật lao động khi có phát sinh, ...

Và còn, còn nhiều những nội dung quan trọng khác có liên quan khi Bộ luật lao động năm 2019 có nhiều thay đổi mà nội quy lao động của doanh nghiệp phải thay đổi theo cho phù hợp.

Đặc biệt, chỉ còn vài tháng nữa thôi là năm 2020 có nhiều Covid sẽ kết thúc. Chúng ta, doanh nghiệp cần NẮM - BIẾT - XÂY DỰNG - ĐĂNG KÝ để kịp áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Nếu thật sự Bạn nào cần thiết để có thể tự xây dựng được nội quy lao động MỚI một cách có cơ sở, bài bản và chuyên nghiệp thì nên xem TẠI ĐÂY.

Chúc các Bạn Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công.

Bài và ảnh

Trần Thanh Hưng.

Tel & Zalo: 0919.977.533