Chào mừng bạn đến kho tài liệu độc quyền của chúng tôi

Tài liệu độc quyền

THANG BẢNG LƯƠNG (Chuẩn)

190.000 ₫ 350.000 ₫

QUY CHẾ LƯƠNG (Quan trọng)

690.000 ₫ 890.000 ₫

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

300.000 ₫ 490.000 ₫

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

290.000 ₫ 380.000 ₫

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

190.000 ₫ 290.000 ₫

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

390.000 ₫ 450.000 ₫

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

140.000 ₫ 210.000 ₫

QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH

790.000 ₫ 900.000 ₫

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

90.000 ₫ 160.000 ₫
Sách hay

Khách hàng nói gì

Tôi đã mua và cảm thấy tài liệu Thầy Hưng soạn sát với thực tế, có hướng dẫn cụ thể và gợi ý văn bản pháp luật liên quan giúp cho người sử dụng hiểu sâu thêm tài liệu.
Các quy trình có kèm theo biểu mẫu rất đầy đủ và cụ thể , dễ áp dụng.
Trần Thị Liễu - HRM
Bộ tài liệu rất giá trị vì nó sát thực tế, tất cả đều dùng được và dễ dùng.
Ngoài ra trong mỗi tài liệu đều có hướng dẫn và viện dẫn văn bản pháp luật liên quan để tham khảo. 
Nguyễn Thị Sâm - Nhân sự.
Tôi là Nhung ở Việt trì, qua tìm hiểu tôi đã mua bộ tài liệu của Thầy Hưng và rất hài lòng vì tài liệu viết rất rõ ràng, có thể thay đổi để thích hợp với từng doanh nghiệp. 
Có lẽ Thầy rành luật nên các văn bản rất chặt chẽ, nhất là quy trình xử lý kỷ luật, có đầy đủ biểu mẫu và hướng dẫn cách áp dụng.
Rất tuyệt vời.
Cảm ơn
Kim Nhung.

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Giao hàng miễn phí thông qua Email hoặc đường bưu điện.

GIÁ PHÙ HỢP NHẤT

Chi phí phù hợp nhất với những giá trị mang lại cho Bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài liệu kèm hướng dẫn sử dụng và tư vấn sử dụng.

SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

Tài liệu độc quyền do chính Thầy Hưng biên soạn.